Privacy beleid

Privacy beleid

Bij het aanmaken en wijzigen van een Profiel en/of het gebruik van Website en haar diensten door Gebruiker, registreert en gebruikt Gobike gegevens van Gebruiker.

De beveiliging van persoonlijke gegevens van Gebruiker is zeer belangrijk voor Gobike.

Hieronder is beschreven hoe Gobike met de persoonlijke gegevens omgaat. Er wordt aangegeven welke gegevens geregistreerd en opgeslagen worden, waarvoor de gegevens gebruikt worden, hoe lang de gegevens bewaard worden, en of de gegevens gedeeld worden met anderen.

Welke persoonlijke gegevens worden geregistreerd?

Gobike registreert Gebruikers naam, e-mail adres, adres en andere gegevens die tijdens het registratieproces via Website gebruikt worden.

Waarvoor worden de persoonlijke gegevens gebruikt?

Gebruikers persoonlijke gegevens worden gebruikt om reserveringen en andere bestellingen af te handelen, klachten af te handelen, nieuwsbrieven te versturen en Gebruiker te contacteren in geval dit door Gebruiker gewenst is of voor Gobike noodzakelijk is.

Tijdens het aanmaken van een Profiel door Gebruiker, verklaart Gebruiker akkoord te zijn met het ontvangen van informatie en gegevens betreffende alle diensten van Gobike. Gebruiker geeft  dit aan door een vinkje te plaatsen bij acceptatie van de Algemene Voorwaarden tijdens het registratie proces.

Worden Gebruikers persoonlijke gegevens met anderen gedeeld?

In enkele gevallen worden Gebruikers persoonlijke gegevens die via Website gebruikt worden, aan derden verstrekt. De gegevens worden alleen verstrekt aan partijen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten aan Gebruiker.

Gebruikers persoonlijke gegevens worden gedeeld met: 

i. leveranciers en partijen met wie Gobike samenwerkt ten behoeve van de uitvoering van het bedrijf (bijvoorbeeld leveranciers van diensten of delen daarvan, partijen die technische ondersteuning leveren en financiële instellingen);

of ii. in verband met verkoop, opdrachten en/of anderen informatieoverdracht via de Website;

of iii. indien vereist door relevante wet- en regelgeving (nu en in het verleden) en/of een gerechtelijk bevel.

In het geval van overname van Gobike, alsook in het geval dat Gobike andere partijen overneemt, kunnen Gebruikers gegevens met deze partijen gedeeld worden. Uiteraard met inachtneming van wat in dit document beschreven is ten aanzien van Gebruikers persoonlijke gegevens.

Hoe lang worden Gebruikers persoonlijke gegevens bewaard?

Gebruikers persoonlijke gegevens worden opgeslagen zo lang als noodzakelijk voor het leveren van de diensten zoals gevraagd door Gebruiker, of zo lang als wettelijk verplicht, waarna de persoonlijke gegevens verwijderd worden.

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen?

Voorzorgsmaatregelen tegen manipulatie van, verlies van, vernietiging van of toegang tot de persoonlijke gegevens van Gebruiker door onbevoegde, zijn genomen.

Voorzorgsmaatregelen worden regelmatig herzien, in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Welke rechten ten aanzien van zijn/haar persoonlijke gegevens heeft Gebruiker volgens de Nederlandse wet?

De rechten volgens Nederlandse Wet, van Gebruiker ten aanzien van persoonlijke gegevens, staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Meer informatie daarover is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Gobike haar privacy beleid wijzigen?

Gobike behoudt zich het recht voor haar privacy beleid ieder moment te wijzigen. Wijzigingen worden via Website kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden gedagtekend. Gebruiker gaat automatisch en impliciet akkoord met de laatste versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigen zolang Gebruiker de Website en haar diensten gebruikt.

Cookies gebruiken mogelijk de persoonlijke gegevens van Gebruiker. Lees hiervoor het Cookie beleid van Gobike.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door een website gedeeld wordt met en opgeslagen wordt op een computer of elektronisch apparaat voorzien van een geheugen. Cookies bevatten informatie die de communicatie tussen de browser en de website verbeteren. Cookies is een standaard internet technologie en worden op en door de websites van Gobike gebruikt.

Gobike kan alleen de cookies van Gebruikers elektronische apparaat lezen die Gobike zelf geplaatst heeft. Cookies geplaatst door andere websites kunnen niet door Gobike ontvangen en gelezen worden.

Gobike gebruikt verschillende soorten cookies voor de verbetering van de dienstverlening en het leveren van op maat gesneden diensten aan Gebruiker. Gobike gebruikt ook cookies voor de optimalisering van het verkeer op en tussen websites.

Cookie gegevens helpen Gobike de inhoud van haar Website en diensten te verbeteren, en deze gegevens kunnen gedeeld worden met de zakenpartners van Gobike, alsook andere derde partijen.

In principe zijn er twee soorten cookies, “tijdelijke” en “permanente” cookies. Tijdelijke cookies worden alleen tijdens het huidige bezoek van de Website gebruikt en worden automatisch verwijderd wanneer Gebruiker de webbrowser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen op het elektronisch apparaat van Gebruiker zonder dat deze door de Website verwijderd worden.

Permanente cookies worden mogelijk automatisch verwijderd na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 180 dagen), maar worden hernieuwd iedere keer wanneer Gebruiker de Website gebruikt.

Andere websites kunnen via de Website cookies plaatsen op het elektronische apparaat van Gebruiker. Gobike staat het plaatsen van cookies door Google Inc ten behoeve van Google Analytics toe.

Welke cookies worden door Gobike gebruikt en met welk doel?

Cookies van Google Analytics worden gebruikt voor onderzoek en rapportage van de bezoekers en gebruik van de Website, waarbij de cookie gegevens zonder de ID van Gebruiker gedeeld worden. De cookies worden na 365 dagen verwijderd, waarbij aangemerkt wordt dat de cookies en haar vervaldatum vernieuwd worden bij iedere nieuwe bezoek aan de Website.

Hoe kan Gebruiker cookies voorkomen en verwijderen?

Het is te allen tijde mogelijke cookies te weigeren vanaf de browser die door Gebruiker gebruikt wordt. In de browser kan Gebruiker aangeven of cookies geaccepteerd, geweigerd of verwijderd dienen te worden. Raadpleeg daarvoor zo nodig de help-pagina’s van de desbetreffende browsers. Help pagina’s van de meest voorkomende browsers alsook voor Flash-cookies worden hieronder aangegeven:

Acceptatie van cookies

Gobike gebruikt cookies voor statistische doeleinden en verbetering van de gebruikerservaring van de Website en haar diensten, waaronder:

  • het herkennen van de Gebruiker van eerdere bezoeken aan de Website;
  • het afronden van aankoop van diensten en producten via de Website;
  • het mogelijk maken voor de Gebruiker om de dienst “Mijn Ritten” op de Website te gebruiken;
  • het aanbieden van pop-ups met informatie die nog niet door Gebruiker gezien is;
  • het verzamelen van statistische gegevens betreffende het gebruik van de E-Bike en de Website;
  • het onderzoeken van verbeteringen aan klanttevredenheid via bijvoorbeeld enquêtevragen