Privacy beleid

Privacybeleid

Bij het aanmaken en wijzigen van een profiel en/of het gebruik van onze website, registreert en gebruikt Gobike gegevens van de gebruiker.

De beveiliging van persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor Gobike.

Hieronder is beschreven hoe Gobike met de persoonlijke gegevens omgaat. We geven aan welke gegevens geregistreerd en opgeslagen worden, waarvoor gegevens gebruikt worden, hoe lang de gegevens bewaard worden, en of de gegevens gedeeld worden met anderen.

Welke persoonlijke gegevens worden geregistreerd?

Gobike registreert naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere gegevens die tijdens het proces van inschrijven of reserveren via de website gebruikt worden.

Waarvoor worden de persoonlijke gegevens gebruikt?

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om reserveringen en andere bestellingen af te handelen, klachten en vragen af te handelen, nieuwsbrieven te versturen en om contact op te nemen als dat gewenst of noodzakelijk is.

Tijdens het aanmaken van een profiel verklaart de gebruiker akkoord te zijn met het ontvangen van informatie en gegevens over diensten van Gobike. De gebruiker geeft dit aan door een vinkje te plaatsen bij acceptatie van de Algemene Voorwaarden tijdens het registratieproces.

Worden persoonlijke gegevens met anderen gedeeld?

In enkele gevallen worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, maar alleen aan partijen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten aan de gebruiker.

Persoonlijke gegevens worden gedeeld:

  • met leveranciers en partijen met wie Gobike samenwerkt ten behoeve van de uitvoering van het bedrijf (bijvoorbeeld leveranciers van diensten of delen daarvan, partijen die technische ondersteuning leveren en financiële instellingen);
  • in verband met verkoop, opdrachten en/of andere informatieoverdracht via de website;
  • indien vereist door relevante wet- en regelgeving (nu en in het verleden) en/of een gerechtelijk bevel.

In het geval van overname van Gobike of in het geval dat Gobike andere partijen overneemt, kunnen gegevens met deze partijen gedeeld worden. Uiteraard met inachtneming van wat in dit document beschreven is ten aanzien van persoonlijke gegevens.

Inzage in en wijzigen van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens waarover Gobike beschikt, zijn in te zien en te wijzigen via My Gobike. Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens kunnen ook per brief worden ingediend op bovenvermeld kantooradres of per e-mail aan bovenvermeld e-mailadres.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

Gebruikers’ persoonlijke gegevens worden opgeslagen zo lang als noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde diensten of zo lang als wettelijk verplicht, waarna de persoonlijke gegevens verwijderd worden.

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen?

Voorzorgsmaatregelen tegen manipulatie van, verlies van, vernietiging van of toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruiker door onbevoegden, zijn genomen. Voorzorgsmaatregelen worden regelmatig herzien, in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Welke rechten ten aanzien van zijn/haar persoonlijke gegevens heeft de gebruiker volgens de Nederlandse wet?

De rechten volgens Nederlandse Wet, van de gebruiker ten aanzien van persoonlijke gegevens, staan beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kan Gobike haar privacy beleid wijzigen?

Gobike behoudt zich het recht voor haar privacy beleid ieder moment te wijzigen. Wijzigingen worden via de website kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden gedagtekend. Gebruiker gaat automatisch en impliciet akkoord met de laatste versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigen zolang Gebruiker Website en haar diensten gebruikt.

Cookie beleid

Een cookie is een klein bestandje dat door een website gedeeld wordt met en opgeslagen wordt op een computer of elektronisch apparaat voorzien van een geheugen. Cookies bevatten informatie die de communicatie tussen de browser en de website verbetert. Cookies zijn een standaard internet technologie en worden op en door de websites van Gobike gebruikt. Mogelijk bevatten cookies persoonlijke gegevens.

Gobike kan alleen de cookies lezen die Gobike zelf geplaatst heeft. Cookies geplaatst door andere websites kunnen niet door Gobike ontvangen en gelezen worden.

Gobike gebruikt verschillende soorten cookies voor de verbetering van de dienstverlening en het leveren van op maat gesneden diensten. Gobike gebruikt ook cookies voor de optimalisering van het verkeer op en tussen websites.

Cookie-gegevens helpen Gobike de inhoud van haar Website en diensten te verbeteren. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met de zakenpartners van Gobike, alsook andere derde partijen.

In principe zijn er twee soorten cookies, “tijdelijke” en “permanente” cookies. Tijdelijke cookies worden alleen tijdens het huidige bezoek van de website gebruikt en worden automatisch verwijderd wanneer de gebruiker de webbrowser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen op het elektronisch apparaat van de gebruiker zonder dat deze door de website verwijderd worden.

Permanente cookies worden mogelijk automatisch verwijderd na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 180 dagen), maar worden hernieuwd bij ieder bezoek van de website.

Andere websites kunnen via de website cookies plaatsen op het elektronische apparaat van Gebruiker. Gobike staat het plaatsen van cookies door Google Inc. ten behoeve van Google Analytics toe.

Welke cookies worden door Gobike gebruikt en met welk doel?

Cookies van Google Analytics worden gebruikt voor onderzoek en rapportage van bezoekers en gebruik van de website, waarbij de cookie gegevens zonder de ID van de gebruiker gedeeld worden. De cookies worden na 365 dagen verwijderd, waarbij aangemerkt wordt dat de cookies en haar vervaldatum vernieuwd worden bij iedere nieuwe bezoek aan Website.

Hoe kan Gebruiker cookies voorkomen en verwijderen?

Het is te allen tijde mogelijke cookies te weigeren vanaf de browser die door Gebruiker gebruikt wordt. In de browser kan Gebruiker aangeven of cookies geaccepteerd, geweigerd of verwijderd dienen te worden. Help pagina’s van de meest voorkomende browsers en voor Adobe Flash worden hieronder aangegeven. Indien de snelkoppeling niet werkt, wordt de gebruiker verzocht de help pagina van de browser te raadplegen.

Acceptatie van cookies

Gobike gebruikt cookies voor statistische doeleinden en verbetering van de gebruikerservaring van de Website en haar diensten, waaronder:

  • het herkennen van de Gebruiker van eerdere bezoeken aan de Website;
  • het afronden van de aankoop van diensten en producten via de Website;
  • het bieden van de mogelijkheid aan Gebruiker om de dienst “Mijn Ritten” op de Website te gebruiken;
  • het genereren van pop-ups met informatie die nog niet door Gebruiker gezien is;
  • het verzamelen van statistische gegevens betreffende het gebruik van de E-Bike en de Website;
  • het onderzoeken van verbeteringen aan klanttevredenheid via bijvoorbeeld rondvragen.